utorak, 27. siječnja 2015.

Luko i Lučani


Lučani koji su življeli u selu Luko
sedamdesetih i osamdesetih godina prošloga vijeka

 1. Vilić Smajil (5)
 2. Vilić Rukija
 3. Vilić Ifeta
 4. Vilić Fata
 5. Vilić Džemo
 6. Vilić Hajdar (3)
 7. Vilić Plema (Ljubučka)
 8. Vilić Mejra
 9. Pozder Avdija (8)
 10. Pozder Mejra
 11. Pozder Alija
 12. Pozder Fatima
 13. Pozder Ismet
 14. Pozder Ćamila
 15. Pozder Zineta
 16. Pozder Izet
 17. Vilić Salih (7)
 18. Vilić Zahida
 19. Vilić Zejna
 20. Vilić Fikreta
 21. Vilić Alija
 22. Vilić Džehva 
 23. Vilić Alija (Lila)
 24. Kunić Mujo (5)
 25. Kunić Džemila
 26. Kunić Fatima
 27. Kunić Rasema
 28. Kunić Miralem
 29. Kunić Omer (9)
 30. Kunić Hata
 31. Kunić Meho
 32. Kunić Ćamil
 33. Kunić Bejda
 34. Kunić Esma
 35. Kunić Mevlida
 36. Kunić Esad
 37. Kunić Mevsud
 38. Kunić Adem (5)
 39. Kunić Fata
 40. Kunić Ismet
 41. Kunić Fikret
 42. Kunić Ziza
 43. Kunić Suljo (6)
 44. Kunić Šuhra
 45. Kunić Ševko
 46. Kunić Fazila
 47. Kunić Šućrija
 48. Kunić Fatima
 49. Kunić Duran (2)
 50. Kunić Hašija
 51. Kunić Hava   (Kerićuša) (7)
 52. Kunić Nukica
 53. Kunić Ćamila
 54. Kunić Fata
 55. Kunić Ramiza
 56. Kunić Mirsad
 57. Kunić Safet
 58. Kunić Mehmed (2)
 59. Kunić Melćija
 60. Kunić Alija (2)
 61. Kunić Alka
 62. Vilić Hasan (7)
 63. Vilić Bida
 64. Vilić Haso
 65. Vilić Ćamila
 66. Vilić Zijo
 67. Vilić Rasim
 68. Vilić Minka
 69. Vilić Duran (7)
 70. Vilić Hafa
 71. Vilić Fatima
 72. Vilić Mehmed
 73. Vilić Hamdija
 74. Vilić Ramiz
 75. Vilić Jasmina
 76. Bublin Hurija (2)
 77. Šljivo Mejra
 78. Dokara Meho (6)
 79. Dokara Selvija
 80. Dokara Dika
 81. Dokara Mehmed
 82. Dokara Behka
 83. Dokara Akif
 84. Haseta Zlatka (10)
 85. Haseta Šerif
 86. Haseta Nura
 87. Haseta Rifa
 88. Haseta Nurko
 89. Haseta Avdo
 90. Haseta Nurka
 91. Haseta Sabaheta (Bahka)
 92. Haseta Edin
 93. Perućica Aleksa (7)
 94. Perućica   Cvija(?) (Đoguša)
 95. Perućica Mirko
 96. Perućica Mitra
 97. Perćica Žarko
 98. Perućica Neđo
 99. Perućica Darinka (Dara)
 100. Perućica Spasoje (6)
 101. Perućica Kosa
 102. Perućica Vukan
 103. Perućica Cvija
 104. Perućica Mileva, Komnenović (Načelnica Općine Kalinovik. Čestitam !!! )
 105. Perućica Milan
NAPOMENA: Nabrojao sam sve one sa kojima sam se susretao i sa kojima sam komunicirao. Ukoliko sam nekog izostavio, nisam to učinio namjerno. Napišite svoj komentar pa ću grešku ispraviti.

Nema komentara:

Objavi komentar