utorak, 27. siječnja 2015.

Mevlud u Ulogu, 12.juna 2010.god.

Vrijeme je bilo sunčano i toplo. Već nekokiko godina se spremam da prođem putem Sarajevo - Kalinovik - Ulog. Iz Butmira u Trnovo je 35 km, do Kalinovika 66 km, a do Uloga 90 km. Iznenadilo me ponešto od onoga što sam vidio.Tu su prvo devastirana kafana na Rogoju pa izgled Kalinovika kao gradića. Nigdje onih topola i hlada i onog mira kalinovačkog. Nigdje čavki i gačaca da lome taj mir usred dana. I ptice napuste ljude i krajeve. Donji logor koji je nekada bio pun vojske, sada je prazan i dobrim dijelom porušen. Za nekakve potrebe obnovljen je samo jedan dio zgrada. Na vojnoj prijavnici u Donji logor pustoš. Nema stražara. U Jažićima sve polomljeno. Nema nekadašnje pilane. Tu su samo bukovi balvani koji čekaju da budu dalje prevezeni. Pravo iznenađenje bila je škola na Oblju. Objekat napola porušen i više nije za upotrebu. Tunela kod Nedavića više nema. Prosijekli ga. Strah od visine poslije tunela je i dalje ostao. Put relativno loš sa puno krivina i usjeka. U Ulogu još veće razočarenje. Pustoš. Gotovo svi objekti uloške mahale su razoreni i porušeni. Škola uloška zatvorena, zarasla u korov. Oko nje sve u neredu...

Nema komentara:

Objavi komentar